Czytaj więcej...

Urząd Miejski w Czchowie informuje, że Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze” w dniu 19.06.2024 r. (środa) będzie nieczynny.

W związku z tym, dyżur w sprawie Programu odbędzie się  20.06.2024, od 10:00-12:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej...

Obowiązkowy audyt przy zakupie i montażu pomp ciepła, kwalifikowanych w ramach programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że od dnia 14.06.2024 r. weszła w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Czytaj więcej...

Urząd Miejski w Czchowie informuje, że Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze” w dniu 20.05.2024 r. (poniedziałek) będzie nieczynny. W związku z tym Punkt będzie czynny w czwartek – 23.05.2024, od 7:30-15:30.

Za utrudnienia przepraszamy.

Program Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego, przyjęty Uchwałą nr LXXV/1102/23 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, nakłada na gminy obowiązek przeprowadzania m.in. kontroli palenisk domowych pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów.

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Czchów na spotkania informacyjne z oficjalnym Operatorem Programu „Czyste Powietrze” – Stowarzyszeniem EKOMONTERZY, które odbędą się w dniu:

 1. CZCHÓW - 29 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w Sali Kina Baszta w Czchowie
 1. JURKÓW - 29 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Jurkowie
 1. BISKUPICE MELSZTYŃSKIE - 30 kwietnia 2024 r. (wtorek) o godz. 16.30 w remizie OSP w Biskupicach Melsztyńskich
 1. ZŁOTA - 30 kwietnia 2024 r. (wtorek) o godz. 18.00 w remizie OSP w Złotej
 1. TWORKOWA - 8 maja 2024r. (środa) o godz. 16.30 w remizie OSP w Tworkowej
 1. TYMOWA - 8 maja 2024 (środa) o godz. 18.30 w remizie OSP w Tymowej
 1. DOMOSŁAWICE - 9 maja 2024 (czwartek) o godz. 17.00 w Zespole Szkół i Przedszkola w Domosławicach
 1. BĘDZIESZYNA i WYTRZYSZCZKA - 13 maja 2024 (poniedziałek) o godz. 17.00  w Szkoła Podstawowa w Wytrzyszczce
 1. PIASKI-DRUŻKÓW - 13 maja 2024 (poniedziałek) o godz. 19.00 w budynku komunalnym w Piaskach-Drużkowie

Zapraszamy do korzystania z konsultacji.

Do pobrania: plakat informacyjny (plik pdf)

Czytaj więcej...

Dane liczbowe w zakresie ilości wniosków złożonych w programie Czyste Powietrze oraz liczbie zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Gminy Czchów:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 210

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 159

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 94

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”: 1 921 678,47

Szanowni Państwo,
WFOŚiGW w Krakowie, przekazuje szczegółową informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Współadministratorów w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, tj.:

Klauzule przeznaczone są dla Beneficjentów Programu. Prosimy o ich ekspozycję w miejscu dostępnym dla Beneficjentów P.P. „Czyste Powietrze”, w punkcie obsługi P.P. „Czyste Powietrze” i umożliwienie zapoznania się z nimi przez osoby wnioskujące i realizujące zadania finansowane w ramach P.P. „Czyste Powietrze”.

Pozostaję z wyrazami szacunku
dr Kazimierz Koprowski
Prezes Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Czytaj więcej...

Informujemy, że Punkt Informacyjno Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze w dniu 10.04.2024 r. (środa) będzie nieczynny. W związku z tym Punkt będzie czynny w 11.04.2024 (czwartek).

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Czytaj więcej...
 • Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”!
 • Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie.
 • Wybieraj sprawdzonych wykonawców.
 • Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz.
 • Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy.
 • Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu.
 • Uwaga na nierzetelnych wykonawców

Zobacz więcej informacji: Ostrzeżenie_dla_wnioskodawców_i_beneficjentów_programu_Czyste_Powietrze_

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Czchów na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Spotkanie organizowane jest w związku z obchodami III Małopolskiego Dnia dla Klimatu.

Czytaj więcej...

Zgodnie z zapowiedziami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z początku tego roku, od kwietnia wprowadzony zostanie obowiązek wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Ponadto, możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania będzie możliwa tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku.

Województwo Małopolskie

 • Od 1 maja 2024 jest możliwa eksploatacja wyłączenie miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi ekoprojektu lub mających sprawność min. 80%, lub wyposażonych w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.
 • Na obszarze Krakowa obowiązuje całkowity zakaz używania paliw stałych od 1.09.2019
 • Na obszarze gmin Skawina, Krzeszowice, Oświęcim, Nowy Targ, Niepołomice, Rabka-Zdrój i Czarny Dunajec:
 • od 27.09.2021 obowiązuje wymóg spełniania limitów emisji pyłów, CO, NOX i OGC, które Ekoprojekt wyznacza dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, przez piece zduńskie i piece akumulacyjne niezależnie od daty rozpoczęcia eksploatacji
 • od 1.01.2023 obowiązuje ograniczenie możliwości eksploatacji nowo instalowanych kominków ekoprojektowych tylko do tych z zamkniętą komorą spalania
 • od 1.01.2023 obowiązuje nakaz stosowania urządzenia do automatycznej kontroli przebiegu procesu spalania poprzez regulację dopływu powietrza w oparciu o pomiar temperatury spalin w nowo instalowanych miejscowych ogrzewaczach pomieszczeń.

W związku z niepokojącymi działaniami związanymi ze sprzedażą na polskim rynku oraz dofinansowywaniem w ramach programu „Czyste Powietrze” pomp ciepła, które w rzeczywistości nie spełniają deklarowanych w karcie produktu i etykiecie energetycznej parametrów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – w porozumieniu m.in. z przedstawicielami branży producentów i dystrybutorów pomp ciepła oraz stroną społeczną – wypracował dodatkowe wymogi, które z uwzględnieniem okresu przejściowego, zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2024 roku.

Czytaj więcej...

Dane liczbowe w zakresie ilości wniosków złożonych w programie Czyste Powietrze oraz liczbie zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Gminy Czchów:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 186

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 139

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 85

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”: 1 660675,02 zł

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu brzeskiego

 

Obowiązuje w dniu 07.12.2023

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

Obowiązujące ograniczenia

Obowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.


* Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok.

Zalecenia zdrowotne

 • Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła.
 • Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.
 • Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania z samochodu, używania dmuchaw do liści, rozpalania ognisk.
 • Śledź na bieżąco informacje o zanieczyszczeniu powietrza.

Dodatkowe zalecenia dla osób o większej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza

(dzieci i młodzież, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami układu oddechowego lub krwionośnego, osoby zawodowo narażone na zapylenie oraz osoby palące papierosy i bierni palacze)

 • Ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz.
 • Nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach.
 • Osoby z astmą mogą silniej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie.
 • W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Władze gmin zobowiązane są do prowadzenia intensywnych kontroli, aby zapobiegać spalaniu odpadów.

Czytaj więcej...

24 listopada uczniowie klas 0-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Czchowie oraz dzieci z Publicznego Przedszkola w Czchowie uczestniczyli w spektaklu ekologicznym pod tytułem „Niezwykłe przygody Eko-Skrzatów”.

Spektakl zorganizowany został przez Gminę Czchów w ramach obchodów Dnia Czystego Powietrza, który w Polsce przypada 14 listopada. Zgromadzone dzieci wraz z opiekunami przywitała Pani Dyrektor Elżbieta Orłowicz, natomiast Zastępca Burmistrza Czchowa Pan Tadeusz Płachta, krótką pogadanką o ekologii zachęcił dzieci do wspólnej przygody i nauki z Eko-Skrzatami.

Głównym celem przedstawienia było poszerzenie świadomości ekologinczej dzieci na temat powietrza, smogu, segregacji odpadów czy zanieczyszczenia lasów i wód. Popularyzowano tym samym właściwe zachowania takie jak zakaz spalania odpadów w piecach, potrzebę segregacji i recyklingu odpadów. Wydarzenie miało charakter interaktywny. Dzieci były zapraszane na scenę, stając się częścią przygody barwnych bohaterów.

Po przedstawieniu wszystkie dzieci już wiedziały, do którego pojemnika wrzucać posegregowane odpady. Spotkanie z Eko-Skrzatami było wspaniałą rozrywką i cenną lekcją dla najmłodszych, która na pewno zaprocentuje w przyszłości.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

 

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...