Czytaj więcej...

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla miasta Krakowa, miasta Tarnowa, miasta Nowego Sącza, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego, powiatu dąbrowskiego, powiatu gorlickiego, powiatu krakowskiego, powiatu limanowskiego, powiatu miechowskiego, powiatu myślenickiego, powiatu nowosądeckiego, powiatu nowotarskiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu proszowickiego, powiatu suskiego, powiatu tarnowskiego, powiatu wadowickiego, powiatu wielickiego

 

Obowiązuje w dniu 30.12.2021 od godz. 06.00 do 24.00

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

Obowiązujące ograniczenia

Obowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.


* Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok.

Zalecenia zdrowotne

 • Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła.
 • Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.
 • Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania z samochodu, używania dmuchaw do liści, rozpalania ognisk.
 • Śledź na bieżąco informacje o zanieczyszczeniu powietrza.

Dodatkowe zalecenia dla osób o większej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza

(dzieci i młodzież, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami układu oddechowego lub krwionośnego, osoby zawodowo narażone na zapylenie oraz osoby palące papierosy i bierni palacze)

 • Ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz.
 • Nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach.
 • Osoby z astmą mogą silniej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie.
 • W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Władze gmin zobowiązane są do prowadzenia intensywnych kontroli, aby zapobiegać spalaniu odpadów.

Czytaj więcej...

Urząd Miejski w Czchowie przypomina, że od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek złożyć  deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych (formularz A) i niemieszkalnych (formularz B). Złożenie w ubiegłych latach ankiety do Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji do systemu CEEB.

Deklaracje można złożyć:

 • w formie papierowej (wypełniony, oryginalny dokument można złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Czchowie, lub przesłać pocztą tradycyjną), lub
 • drogą elektroniczną na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/. Forma elektroniczna wymaga uwierzytelnienia tożsamości za pośrednictwem Węzła Krajowego (np. Profilem Zaufanym, eDowodem).

Formularze oraz materiały informacyjne można pobrać na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

Wydrukowane deklaracje dostępne są również w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Czchowie.

Terminy składania deklaracji:

 • dla istniejących źródeł ciepła i spalania paliw, które zostały uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.
 • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Za brak złożenia deklaracji w terminie będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Dodatkowych informacji w sprawie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czchowie, pod numerem telefonu 146621716.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

W ostatnim kwartale 2021 r. Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze” przeprowadził trzy spotkania dla mieszkańców Gminy Czchów zainteresowanych Programem Priorytetowym „Czyste Powietrze”. Spotkania, w charakterze konsultacji indywidualnych odbyły się: 17.12.2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jurkowie; 18.12.2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czchowie oraz 20.12.2021 r. w Miejska Biblioteka Publiczna w Tymowej.

Celem organizowanych spotkań było przybliżenie mieszkańcom informacji o Programie, przedstawienie zasad jego funkcjonowania, a także przekazanie szeregu informacji technicznych związanych ze sposobem składania wniosków o dofinansowanie czy o płatność. Dziękujemy mieszkańcom za zainteresowanie i udział w spotkaniach.

Jednocześnie przypominamy, że Burmistrz Czchowa podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dzięki czemu Mieszkańcy naszej gminy mogą (za pośrednictwem Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Programu), skorzystać z bezpłatnej porady i pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla miasta Krakowa, miasta Tarnowa, miasta Nowego Sącza, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego, powiatu chrzanowskiego, powiatu dąbrowskiego, powiatu gorlickiego, powiatu krakowskiego, powiatu limanowskiego, powiatu miechowskiego, powiatu nowosądeckiego, powiatu nowotarskiego, powiatu olkuskiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu proszowickiego, powiatu suskiego, powiatu tarnowskiego, powiatu wadowickiego, powiatu wielickiego

Obowiązuje w dniu 15.12.2021 od godz. 06.00 do 24.00

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Czchów na spotkania informacyjne dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Spotkania, w charakterze konsultacji indywidualnych odbędą się:

 • 17.12.2021 r. w godzinach od 15:00 do 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jurkowie;
 • 18.12.2021 r. w godzinach od 8:00 do 12:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czchowie;
 • 20.12.2021 r. w godzinach od 14:00 do 16:00 w Miejska Biblioteka Publiczna w Tymowej.

Celem organizowanych spotkań jest przybliżenie mieszkańcom podstawowych informacji o Programie, przedstawienie zasad jego funkcjonowania, a także przekazanie szeregu informacji technicznych związanych ze sposobem składania wniosków o dofinansowanie oraz zasadami realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Spotkania odbywać się będą z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat zaplanowanych spotkań, można uzyskać pod numerem telefonu 14 66 21 716. Zachęcamy do skorzystania z konsultacji.

Czytaj więcej...

„Niska emisja i smog” były tematem lekcji edukacyjnej skierowanej do uczniów klasy 7a z Publicznej Szkoły Podstawowej w Czchowie z Ekodoradcą Gminy Czchów. Podczas zajęć, w której wzięło udział 19 osób, rozmawiano o tym co szkodzi powietrzu, co je zanieczyszcza, jak temu zapobiec.

Ekodoradca zaprezentował zebranym makietę pieca „kopciucha”, i na jego przykładnie wytłumaczył m.in. zjawisko niskiej emisji, smogu i pyłu zawieszonego. Ważną kwestią spotkania było przedstawienie szkodliwego wpływu smogu na zdrowie oraz dyskusja czym można palić w piecach a czym nie. Cieszy ogromnie fakt, że świadomość młodych ludzi z naszej gminy jest w tym temacie bardzo duża.

Podczas spotkania, Ekodoradca przybliżył młodzieży również zakres swojej pracy. Zaprezentował przy tym wilgotnościomierz, służący do badania wilgotności drewna podczas kontroli palenisk domowych. W tym miejscu wyjaśniono dzieciom, czym jest uchwała antysmogowa dla Małopolski, czego i kogo dotyczy. Ponadto zaprezentowano w skrócie Program Czyste Powietrze i rozdano stosowne ulotki z prośbą o przekazanie ich rodzicom.

Lekcja z Ekodoradcą spotkała się z pozytywnym odbiorem młodzieży. Na pamiątkę tego wydarzenia klasa - na ręce Pani Wychowawczyni, otrzymała od Ekodoradcy skrzydłokwiat – roślinę oczyszczającą powietrze. Liczymy, że tego typu spotkania w szkołach i przedszkolach, będą ważnym krokiem edukacyjnym w zakresie inicjatyw pro-ekologicznych dzieci i młodzieży z Gminy Czchów.

Czytaj więcej...

Działasz na rzecz klimatu i środowiska? Inspirujesz innych do zmiany trybu życia i bycia eko? Masz w swoim życiorysie zielone działania, które zostawiły pozytywny ślad? Jeśli na choć jedno z tych pytań możesz odpowiedzieć „tak”, to zgłoś się do konkursu Klimatyczny Człowiek Roku!

Konkurs jest skierowany do osób w wieku 16-30 lat zaangażowanych w prospołeczne lub edukacyjne działania na rzecz ochrony klimatu, ograniczania skutków globalnego ocieplenia oraz działań adaptacyjnych. Kandydatury należy składać samodzielnie – do 8 października br. (udział jest bezpłatny).

Jury konkursu wyłoni maksymalnie czterech uczestników etapu finałowego – głosowania internetowego, które odbędzie się w okresie od 19 do 26 października br. na stronie konkursu. W drodze tego głosowania internauci wyłonią zwycięzcę, a pozostali finaliści otrzymają wyróżnienia.

Zwycięzca konkursu otrzyma tytuł Klimatycznego Człowieka Roku i nagrodę pieniężną w wysokości 13 000 zł brutto, a pozostali finaliści – tytuły finalistów konkursu i nagrody pieniężne po 4 000 zł brutto.

W tym konkursie oceniane są m.in. pomysłowość i pozytywne skutki działań podejmowanych na rzecz klimatu. Wszelkie niezbędne informacje, w tym regulamin konkursowy i formularz udziału znajdują się na oficjalnej stronie internetowej przedsięwzięcia:https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/klimatyczny-czlowiek-roku.

Czytaj więcej...

UWAGA! Przypominamy o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, o mocy do 1 MW.

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. w całej Polsce, na właścicieli lub zarządców budynków oraz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych został nałożony obowiązek zgłaszania deklaracji do systemu CEEB. Wynika on z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa zaprasza mieszkańców Gminy Czchów na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 9 sierpnia 2021 r. o godzinie 10:00 w sali kina "Baszta".

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

Czytaj więcej...

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (KOZK), działający przy Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym, uruchomił Wyszukiwarkę Ekodotacji (https://ekodotacje.ios.edu.pl/).

Zawiera ona wszystkie prowadzone obecnie programy dofinansowania uwzględniające kwestie ochrony klimatu lub środowiska i pozwala łatwo oraz szybko, bo za pomocą zaledwie trzech kliknięć, wybrać z nich odpowiednie dla konkretnego inwestora – z podziałem na poszczególne województwa. Takiego rozwiązania dotąd nie było. Wyszukiwarka to narzędzie przydatne zarówno dla wszystkich grup beneficjentów, jak i dla instytucji udzielających wsparcia finansowego na proekologiczne inwestycje. Wyszukiwarka łączy ich niemal bezpośrednio, likwidując dotychczasowy problem rozproszenia źródeł informacji czy konieczności przeglądania regulaminów programów.

Wszystkie rodzaje wsparcia zielonych inwestycji w jednym miejscu

 Ponad 100 programów finansowego wsparcia ekologicznych inwestycji znajduje się w uruchomionej właśnie Wyszukiwarce EkoDotacji. Narzędzie przygotowane przez Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (działa w ramach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego) ma ułatwiać znajdywanie środków na ekologiczne inwestycje – od instalacji paneli fotowoltaicznych poczynając, a na programach edukacji ekologicznej kończąc. Zaledwie trzy kliknięcia myszką wystarczą, by dowiedzieć się, jakie rodzaje wsparcia dla danej inwestycji są obecnie oferowane.

Ostatnie lata i miesiące to duży przyrost ekodotacji, wynikający z rosnącej świadomości kryzysu klimatycznego oraz zdecydowanych działań państw Unii Europejskiej. Obecnie niemal każda nowa inwestycja musi mieć pozytywny wpływ na ochronę klimatu i środowiska – tym samym coraz więcej programów dofinansowań staje się ekodotacjami. – Ta obfitość jednocześnie stworzyła barierę na drodze inwestorów, którzy nieoczekiwanie znaleźli się w gąszczu programów, ich operatorów, rodzajów wsparcia oraz skomplikowanych nazw. Nasza Wyszukiwarka powstała właśnie po to, żeby tę barierę zlikwidować – mówi dr Izabela Filipiak, ekspertka Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu (KOZK) ds. zielonych finansów.

Schemat działania Wyszukiwarki EkoDotacji jest czytelny i prosty. Inwestor najpierw musi wybrać grupę do jakiej należy – zależnie od tego czy jest przedsiębiorcą, instytucją samorządową, osobą fizyczną itp. Następnie określa typ inwestycji, np.: inwestycje w budynkach (tu znajdziemy wszystkie dotacje do odnawialnych źródeł energii i termomodernizacji), wspierające gospodarkę wodną, badania czy edukację. Ostatnim krokiem jest wybór województwa, w którym inwestycja będzie prowadzona (albo w którym składający wniosek ma siedzibę). – Szukając wsparcia w internetowym gąszczu możemy minąć o włos najlepsze dla nas rozwiązanie na przykład dlatego, że nie szukaliśmy go wcześniej na stronie własnej gminy. Wyszukiwarka EkoDotacji rozwiąże tego typu problemy, dostarczając listę odpowiednich dla nas programów wraz z linkami do ich stron lub – w przypadku braku dopasowanych wyników – linki do stron lokalnych operatorów, u których możemy uzyskać stosowne informacje – mówi ekspertka KOZK.

Wyszukiwarka EkoDotacji będzie aktualizowana na bieżąco. Za jej pośrednictwem operatorzy programów sami mogą również przesyłać KOZK swoje oferty. Korzystanie z Wyszukiwarki oraz umieszczanie w niej ofert jest bezpłatne.

Wyszukiwarka EkoDotacji działa pod adresem http://ekodotacje.ios.edu.pl/.