Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Czchów na dwa spotkania informacyjne, które odbędą się 29 czerwca w sali Kina Baszta.

O godzinie 12:00 spotkanie na temat Programu „Czyste Powietrze” poprowadzi pracownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który zaprezentuje założenia Programu, omówi rodzaje przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Więcej informacji na temat „Czystego Powietrza” można znaleźć na stronie:  https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/ .

Od godziny 13:15 rozpocznie się spotkanie na temat „Odnawialnych Źródeł Energii”, które organizowane jest we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Brzesku w ramach realizacji Projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”. W trakcie spotkania omówione zostaną źródła OZE takie jak m.in. kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła i kotły opalane biomasą jako źródło korzyści i oszczędności dla każdego gospodarstwa (szczegóły na plakacie).

Zapraszamy do udziału w spotkaniach.

 Zobacz plakat informacyjny

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Czchów na dwa spotkania informacyjne, które odbędą się 29 czerwca w sali Kina Baszta.

O godzinie 12:00 spotkanie na temat Programu „Czyste Powietrze” poprowadzi pracownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który zaprezentuje założenia Programu, omówi rodzaje przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Więcej informacji na temat „Czystego Powietrza” można znaleźć na stronie:  https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/ .

Od godziny 13:15 rozpocznie się spotkanie na temat „Odnawialnych Źródeł Energii”, które organizowane jest we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Brzesku w ramach realizacji Projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”. W trakcie spotkania omówione zostaną źródła OZE takie jak m.in. kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła i kotły opalane biomasą jako źródło korzyści i oszczędności dla każdego gospodarstwa (szczegóły na plakacie).

Zapraszamy do udziału w spotkaniach.

 Zobacz plakat informacyjny

Czytaj więcej...

EU Green Week 2022 to jedna z największych konferencji w Europie, poświęcona kwestiom związanym z ochroną środowiska. Wydarzenie to - organizowane przez Komisję Europejską w dniach 30. 05 – 05.06.2022 r., w Małopolsce obchodziliśmy pod hasłem „MALOPOLSKI ZIELONY TYDZIEŃ 2022”.

Gmina Czchów również aktywnie włączyła się w obchody tegorocznej edycji Zielonego Tygodnia. W ciągu kilku dni, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Czchowie odwiedzili trzy przedszkola z terenu gminy Czchów i wprowadzili dzieci, w formie zabawy, w świat ekologicznych postaw.

Ekodoradca gminny, na podstawie doświadczeń zaprezentował przedszkolakom właściwości powietrza. Dzieci wspólnie prowadziły obserwacje a następnie wyciągały trafne wnioski. W kolejnych etapach spotkania, dzieci usłyszały o zanieczyszczeniach powietrza. Przy pomocy makiety pieca „kopciucha”, mówiły czym można a czym nie wolno palić oraz jakie są sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza.

Dzięki Pracownikom Referatu Usług Komunalnych, dzieci poznały najważniejsze zasady kultury segregacji. Wysłuchały również fragmentów książeczek osadzonych w tematyce prowadzonych zajęć. Miało to na celu zachęcenie do korzystania z książeczek o tematyce EKO, których szeroki wachlarz dostępny jest w miejscowych bibliotekach.

Dzieci znakomicie  poradziły sobie z zadaniami przygotowanymi przez organizatorów (segregacja odpadów, zagadki dot. zanieczyszczeń powietrza, itp.). W nagrodę wszystkie dzieci otrzymały słodki upominek. Cieszy nas nas niezmiernie fakt, że wiedza dzieci na temat ekologii jest tak duża.

Ostatnim wydarzeniem MAŁOPOLSKIEGO ZIELONEGO TYGODNIA 2022 w Gminie Czchów, była promocja Programu „Czyste Powietrze”. W dniu 5 czerwca odbyło się spotkanie informacyjne z zakresu Programu oraz ochrony powietrza. Spotkanie zorganizowano podczas obchodów Dnia Dziecka w Gminie Czchów, podczas którego pracownik Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu, pełnił dyżur w godzinach 14:00-17:00. Podczas spotkania można było uzyskać informacje o możliwości uzyskania dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze” oraz o zapisach uchwały antysmogowej dla Małopolski i bazie CEEB.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

 

 

W związku z tym, że dzień 18.04.2022 r. (Poniedziałek Wielkanocny) był dniem wolnym od pracy, Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” czynny będzie dodatkowo w piątek - 22.04.2022 w godzinach od 8:00 do 16:00.

Przypominamy, że planowo Punkt czynny jest w poniedziałki (8:00 – 16:00) oraz środy (10:00 –12:00).

Informujemy również, że od kwietnia, w godzinach pracy Punktu, aktywny będzie nowy numer telefonu 723667765. Pytania dot. Programu można kierować również pocztą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 Wszyscy mieszkańcy naszej Gminy mogą skorzystać z porady Punktu BEZPŁATNIE.

Czytaj więcej...

EnMS Inżynieria Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 5, 35-114 Rzeszów informuje o dodatkowym, bezzwrotnym dofinansowaniu na wymieniony piec. Wszelkich informacji o programie udziela wyłącznie firma EnMS Polska, pod wskazanym w komunikacie numerem telefonu, lub e-mailowo.

Wymieniłeś/aś piec na nowy lub planujesz wymianę? Jeśli tak mamy dla Ciebie dobrą wiadomość! Pomożemy Ci otrzymać pieniądze z bezzwrotnego dofinansowania. Nasze dofinansowanie nie koliduje z innymi, jak np. Czyste Powietrze – możesz otrzymać dodatkowe pieniądze.

Nie wiesz, jak to zrobić!

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Czchów na kolejne spotkanie informacyjne dotyczące rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 10 marca 2022 r. PracownikGminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu, będzie pełnił dyżur w godzinach od 17:00 do 20:00 w sali kina "Baszta".

Więcej informacji na temat zaplanowanego spotkania, można uzyskać pod numerem telefonu 14 66 21 716. Zachęcamy do korzystania z konsultacji.

Czytaj więcej...

Urząd Miejski w Czchowie przestrzega mieszkańców gminy przed osobami podszywającymi się pod pracowników Urzędu, gazownictwa, energetyki czy jakichkolwiek innych instytucji, którzy podają się za kontrolerów palenisk domowych.

W gminie Czchów kontrole palenisk prowadzą - tylko i wyłącznie - pracownicy Urzędu Miejskiego, którzy posiadają stosowne upoważnienia, podpisane przez Burmistrza Czchowa.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących osób chcących przeprowadzić kontrolę, apelujemy o wzmożoną ostrożność, a podejrzane sytuacje zgłaszać na policję.

 

Czytaj więcej...

Od 25.01.2025 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, w oparciu o zmienioną wersję Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Zmiany dotyczą głównie nowej - 3 części Programu, przeznaczonej dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

UWAGA! Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Beneficjentem 3 Części Programu może zostać osoba fizyczne, które łącznie spełnia następujące warunki:

 1. jest właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub

 • ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Czytaj więcej...

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, przyjęty uchwałą Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 roku, nakłada na gminy obowiązek przeprowadzania m.in. kontroli palenisk domowych pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów. W 2021 roku przeprowadzono 60 kontroli planowych kotłowni oraz 13 kontroli interwencyjnych.

Podczas kontroli, po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, upoważnieni pracownicy UM w Czchowie, w celu zwiększenia świadomości mieszkańców na temat jakości powietrza, informowali o zapisach uchwały antysmogowej dla małopolski, o stopniach zanieczyszczenia powietrza oraz o możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji w Programie „Czyste Powietrze”.

W 2022 roku również zostanie przeprowadzonych minimum 60 kontroli planowych, wg następującego harmonogramu:

 • luty – 6 budynków;
 • marzec – 12 budynków;
 • kwiecień – 12 budynków;
 • maj – 12 budynków;
 • wrzesień – 12 budynków;
 • październik – 6 budynków.
Czytaj więcej...

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla miasta Krakowa, miasta Tarnowa, miasta Nowego Sącza, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego, powiatu dąbrowskiego, powiatu gorlickiego, powiatu krakowskiego, powiatu limanowskiego, powiatu miechowskiego, powiatu myślenickiego, powiatu nowosądeckiego, powiatu nowotarskiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu proszowickiego, powiatu suskiego, powiatu tarnowskiego, powiatu wadowickiego, powiatu wielickiego

 

Obowiązuje w dniu 30.12.2021 od godz. 06.00 do 24.00

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

Obowiązujące ograniczenia

Obowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.


* Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok.

Zalecenia zdrowotne

 • Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła.
 • Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.
 • Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania z samochodu, używania dmuchaw do liści, rozpalania ognisk.
 • Śledź na bieżąco informacje o zanieczyszczeniu powietrza.

Dodatkowe zalecenia dla osób o większej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza

(dzieci i młodzież, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami układu oddechowego lub krwionośnego, osoby zawodowo narażone na zapylenie oraz osoby palące papierosy i bierni palacze)

 • Ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz.
 • Nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach.
 • Osoby z astmą mogą silniej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie.
 • W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Władze gmin zobowiązane są do prowadzenia intensywnych kontroli, aby zapobiegać spalaniu odpadów.