Program Moja woda

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wznowił nabór wniosków do Programu „Moja Woda”, przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polce poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie nieruchomości z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz zgromadzonych wód opadowych lub roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielono niebieskiej infrastruktury.

Wsparcie finansowe można wykorzystać na zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę, uruchomienie instalacji:

  1. do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych),
  2. do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemności minimum 2 m3,
  3. do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte),
  4. do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń,
  5. do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.

Wnioski z terenu województwa małopolskiego należy składać indywidualnie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie, po założeniu konta na Portalu Beneficjenta (https://portal.wfos.krakow.pl/ ) i zapoznaniu się z dokumentacją programową (tj. informacjami ogólnymi, programem priorytetowym i regulaminem naboru wniosków).

Uwaga! Formularz wniosku o dofinansowanie dostępny jest dopiero po utworzeniu konta i zalogowaniu się na Portalu Beneficjenta.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Moja woda” dostępne są na stronie internetowej Funduszu pod linkiem https://www.wfos.krakow.pl/program-priorytetowy-moja-woda/ oraz pod numerami telefonów pracowników Funduszu: Renata Stankiewicz – 573 143 708, Anita Dziekan – 573 143 863, Artur Tomasiewicz – 785 855 922, Izabela Klimkiewicz – 573 143 695.

Do pobrania (pliki pdf):