Logo ASPE
W roku szkolnym 2022/2023 Zespół Szkół i Przedszkola w Domosławicach realizował projekt ASPE - Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

Projekt ten miał na celu opracowanie standardów usług asystenckich.

Więcej na stronie https://www.asystentspe.pl/