Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016 – 2020

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie przyęjecia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016 -2020

Burmistrz Czchowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016-2020

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Burmistrz Czchowa informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czchów.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do opracowanego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016 – 2020.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 22 maja 2017 r do 14 czerwca 2017 roku (włącznie) w formie:

 

  • zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Czchowie ul. Rynek 12, 32-860 Czchów z dopiskiem „GPR” od 22 maja 2017 r do dnia 14 czerwca 2017 r (włącznie) lub złożyć osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Czchowie;

  • zbierania uwag ustnych - osobą do kontaktu w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Czchów na lata 2016 - 2020 jest p. Anna Skiba-Ratusznik Urząd Miejski w Czchowie pokój nr 9, w godzinach pracy urzędu;

  • konsultacyjnego spotkania rewitalizacyjnego, które odbędzie się 5 czerwca 2017 roku godzinie 16:30 w sali kina Baszta ul. Rynek 12 Podczas spotkania możliwe będzie zapoznanie się z treścią Gminnego programu Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016 - 2020 i skonsultowanie jego zapisów.

Materiały tj. projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Czchów na lata 2016-2020, wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne będą od 15 maja 2017 r. do 14 czerwca 2017 roku (włącznie):

  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czchowie pok. 15 w godzinach pracy urzędu

  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czchowie (www.czchow.pl)

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czchowie (www.bip.czchow.pl)

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Załącznik 3: Ankieta GPR

Załącznik 2: Formularz zgłaszania uwag

Załącznik 3: Ankieta GPR

Załącznik 4: Ankieta GPR Domosławice

Załącznik 5: Ankieta GPR Tymowa

Załącznik 6: Ankieta GPR Wytzyszczka