20200312 122205     Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Brzesku pod patronatem Burmistrza Czchowa Pana Marka Chudoby przeprowadziła dziesiątą, jubileuszową edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci, którego celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

    Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” miało zwrócić szczególną uwagę najmłodszych mieszkańców obszarów wiejskich na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym, zachęcić dzieci do zapoznania się z zasadami bezpiecznego zachowania w jego obrębie, a także przypomnieć „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.

    Z roku na rok Konkurs staje się coraz bardziej popularny i bierze w nim udział coraz więcej dzieci. Do tegorocznej edycji z terenu powiatu brzeskiego przystąpiło 450 uczniów, w tym 55 uczniów z terenu Gminy Czchów. Wyróżnienia otrzymali: Martyna Apryjas uczennica  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Tymowej,  Gabriela Świerczek uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Domosławicach, Wojciech Hołyst uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Złotej, Alicja Pach uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. J.I. Paderewskiego w Tworkowej. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Czchowie. Serdecznie Gratulujemy!

    Placówka Terenowa KRUS w Brzesku serdecznie zaprasza do swojej siedziby przy ul. Mickiewicza 27 na wystawę prac uczniów wyróżnionych w tegorocznym konkursie.

Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję! - to kolejny konkurs dla dzieci rolników organizowany przez KRUS.

    W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

    Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 5, max. kilkanaście wersów), promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

     Pracę Konkursową podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 31.08.2020 r. do godz. 24:00 na e-maila: rymowanka(at)krus.gov.pl. W temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – Imię i nazwisko dziecka. 20 laureatów z największą liczbą punktów zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 300 zł. Wszelkie informacje na temat tego konkursu dostępne są na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl.

20200717 105718

20200717 105801

20200717 105934

20200824 091716