plakat „Właściwa droga do pracy z POWER-em"      Szanowni Państwo, jesteśmy Instytucją, która od lat realizuje z powodzeniem projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z realizacją projektu pn. „Właściwa droga do pracy z POWER-em" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat tzw. młodzież NEET: bierną zawodowo, bezrobotnych - niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, osoby pracujące będące emigrantami/reemigrantami lub osoby odchodzącei z rolnictwa, jak również osóoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym do udziału w naszym projekcie.

      W ramach projektu oferujemy szerokie możliwości wsparcia dla uczestników poprzez zapewnienie dostępu do poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, bezpłatnych szkoleń zawodowych z zakresu dostosowanego do indywidualnych potrzeb uczestników oraz organizację płatnych staży dla uczestników.

    Uczestnik poprzez uczestnictwo w projekcie nie tylko będzie miał możliwość zdobyć zatrudnienie, ale również może podnieść swoje kwalifikacje, przez co może znaleźć jeszcze lepiej płatną bądź bardziej satysfakcjonującą dla niego pracę.
Projekt ma również pozytywny wydźwięk dla pracodawców, którzy godząc się przyjąć stażystę do swojego przedsiębiorstwa, może skorzystać z jego wiedzy i doświadczenia, a także może uznać staż jako możliwość sprawdzenia w pracy potencjalnego pracownika nie ponosząc przy tej okazji żadnych kosztów.
    Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem https://inventum-global.pl/wlasciwa-droga-do-pracy-z-power-em/ na której znajdują się wszystkie szczegółowe informację oraz dokumenty w razie wątpliwości odpowiemy na każde Państwa pytania pod numerem telefonu +48 18 521 10 18.

Inventum Sp. z o. o.