b_250_0_16777215_00_images_2022_fb_1080x1080_copy.jpg

UWAGA!

Koniec terminu złożenia obowiązkowej deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Urząd Miejski w Czchowie przypomina, że 30 czerwca 2022 r. mija nieprzekraczalny termin składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) W przypadku nowo powstałych budynków oraz nowo wymienionych źródeł ciepła, deklarację należy zgłosić w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości, musi podać wszystkie rodzaje stosowanego ogrzewania w budynkach mieszkalnych (deklaracja A) oraz niemieszkalnych (deklaracja B - w tym budynki/lokale biurowe, piekarnie, wędzarnie, budynki i lokale gastronomiczne, handlowo-usługowe, garaże, kotłownie, budynki/lokale przemysłowe, zbiorniki, silosy, magazyny, obiekty kultury, szkoły, szpitale, zakłady opieki medycznej, budynki kultury fizycznej, szklarnie, tunele, budynki gospodarstw rolnych, budynku kultu religijnego, pozostałe budynki gdzie indziej nie wymienione).  Złożenie w ubiegłych latach ankiety do Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji do systemu CEEB!

Deklaracje można złożyć:

  • w formie papierowej (wypełniony, oryginalny dokument należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Czchowie, lub przesłać pocztą tradycyjną), lub
  • drogą elektroniczną na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/. Forma elektroniczna wymaga uwierzytelnienia tożsamości za pośrednictwem Węzła Krajowego (np. Profilem Zaufanym, eDowodem).

Formularze oraz materiały informacyjne można pobrać na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow. Wydrukowane formularze dostępne są również w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Czchowie.

Za brak złożenia deklaracji w terminie grozi grzywna (Zgodnie z art. 27h Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków – ten kto wbrew ciążącemu na nim obowiązku, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny).

Dodatkowych informacji w sprawie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czchowie, pod numerem telefonu 146621716.

Spot reklamowy: Wypełnij obowiązkową deklarację CEEB (spot TV z tłumaczem migowym) - YouTube