Burmistrz Czchowa informuje, że w przypadku mało prawdopodobnej sytuacji skażenia radiacyjnego, spowodowanej działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, i wystąpienia konieczności wydawania mieszkańcom tabletek jodku potasu, dystrybucją preparatu na terenie gminy Czchów zajmować się będę ochotnicze straże pożarne.

Preparat będzie wydawany dopiero po ewentualnym wystąpieniu zagrożenia i uruchomieniu dystrybucji przez władze centralne.

Planowane jest wielokanałowe informowanie mieszkańców o uruchomieniu dystrybucji preparatu: smsowo za pomocą alertów RCB, poprzez radio, telewizję, internet, komunikaty dźwiękowe i inne.

Tabletki wydawane będą w siedzibach OSP:

  • dla miejscowości Czchów, Będzieszyna, Wytrzyszczka i Piaski-Drużków – remiza OSP w Czchowie, ul. Szkolna 3;
  • dla miejscowości Biskupice Melsztyńskie i Domosławice – remiza OSP w Biskupicach Melsztyńskich 137A;
  • dla miejscowości Jurków – remiza OSP w Jurkowie 295;
  • dla miejscowości Tworkowa – remiza OSP w Tworkowej 36A;
  • dla miejscowości Tymowa – remiza OSP w Tymowej 336;
  • dla miejscowości Złota – remiza OSP w Złotej 308.

Do pobrania broszura informacyjna (plik pdf) https://www.gov.pl/attachment/91cf9f23-40f0-4cfa-b0c0-142083cffbfa

ulotka 1

ulotka 2