Ceny pradu

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (tzw. Tarcza Solidarnościowa), gwarantuje gospodarstwom domowym stałą cenę prądu na obecnym (czyli tegorocznym) poziomie do 2 tys. kWh zużycia rocznego. 

Większy roczny limit zużycia energii elektrycznej przysługuje gospodarstwom, w którym są osoby z niepełnosprawnością i wynosi on 2,6 kWh. W przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników, limit ten został określony na poziomie 3 tys. kWh.

Klienci, którzy są uprawnieni do korzystania ze zwiększonych limitów, muszą złożyć dodatkowe oświadczenia i dokumenty u swojego sprzedawcy energii niezwłocznie, nie później  niż do 30 czerwca 2023 r. 

Wprowadzono również mechanizm ceny maksymalnej. Zgodnie z ustawą, niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023, w rozliczeniach z odbiorcami stosowana będzie cena za obrót energią elektryczną tzw. cena maksymalna na poziomie:

- 785 zł/MWh – w przypadku odbiorców użyteczności publicznej oraz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (pod warunkiem złożenia oświadczenia),

- 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych (po przekroczeniu progu rocznego limitu zużycia określonego w ustawie zamrażającej ceny energii).

Dodatkowe informacje i wzór oświadczenia m.in. na stronie TAURON-u https://www.tauron.pl/zamrozenie-pradu

Wzory do innych dostawców energii https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/5599538,zamrozenie-cen-pradu-oswiadczenia-wzor-2600-kwh-3000.html