Burmistrz Czchowa zawiadamia o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czchów

(aktualizacja na lata 2023-2026)

 Szczegóły na stronie BIP urzędu, link bezpośredni:

Projekt Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gm. Czchów.