Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego” Przeciwdziałanie  uzależnieniom  i patologiom społecznym w 2024 r. 

W dniu 21 lutego 2024  r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Czchowie oferta na realizację zadania publicznego w zakresie:  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 r. 1) Integracja środowisk oraz wspieranie działań i inicjatyw kształtujących postawy prozdrowotne, prowadzenie edukacji publicznej w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych poprzez organizację prelekcji, warsztatów szkoleniowych, kampanii społecznych i innych wydarzeń skierowanych do ogółu mieszkańców Gminy Czchów lub wybranej grupy docelowej, pt. „Międzypokoleniowe zawody sportowe”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.czchow.pl 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057 z późn. zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie:

  • bezpośrednio, w Urzędzie Miejskim w Czchowie – BOK,
  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  • listownie na adres: Urząd Miejski w Czchowie, Rynek 12, 32-860 Czchów

do dnia 01 marca 2024 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Do pobrania: