dkms-plakat-zostan-dawca-szpiku    Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie serdecznie zaprasza na akcję oddawania krwi, która odbędzie się 20 stycznia 2015 roku w godzinach od 9.00 do 12.00 w ZSP ul. Sądecka 187.

     Akcja połączona jest z rejestracją potencjalnych dawców szpiku. Dawcą szpiku może być osoba pełnoletnia, zdrowa nie obciążona chorobami genetycznymi, dziedzicznymi, przewlekłymi w wieku od 18 do 50 lat. Dawstwo szpiku jest anonimowe, dobrowolne i bezpłatne.

 

     Więcej na temat procedur na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa www.rckik.krakow.pl

     Każdy honorowy dawca krwi kwalifikujący się do oddania krwi może zostać jednocześnie honorowym dawcą szpiku!

ZAPRASZAMY