RCKKwKrakowie     Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, w uzgodnieniu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ustalił terminy, w których będzie możliwość oddania krwi w miejscowości Brzesko. Krew można będzie oddawać w godzinach 9.00-12.00 w następujące dni:

 

 1. 28 stycznia 2015 r.,
 2. 25 lutego 2015 r.,
 3. 25 marca 2015 r.,
 4. 29 kwietnia 2015 r.,
 5. 27 maja 2015 r.,
 6. 24 czerwca 2015 r.,
 7. 29 lipca 2015 r.,
 8. 26 sierpnia 2015 r.,
 9. 30 września 2015 r.,
 10. 26 października 2015 r.,
 11. 25 listopada 2015 r.,
 12. 16 grudnia 2015 r.

     Ekipy wyjazdowe Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie stacjonować będą w podanych wyżej terminach w Brzesku przy ul. Tadeusza Kościuszki 68 w specjalnym autokarze, na parkingu przy głównym wejściu do budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.