031     Konsultacje dotyczyć będą zagospodarowania działek wzdłuż Jeziora Rożnowskiego oraz rekultywowanych terenów na odcinku od Zapory w Czchowie do zamku w Tropsztynie. Przeznaczeniem tego terenu jest funkcja rekreacyjna.

     Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych dnia 30.01.2015 o godzinie 14.30 do Biura Obsługi Klienta  w Urzędzie Miejskim w Czchowie.

      Podczas konsultacji zaprezentowane zostaną główne założenia dotyczące zagospodarowania działek jak i całego Jeziora Rożnowskiego. Prosimy o przybycie i wyrażenie swojej opinii na temat zagospodarowania Jeziora Rożnowskiego.

     Adres ankiety w wersji elektronicznej - wszystkich zainteresowanych prosimy o jej wypełnienie: https://docs.google.com/forms/d/1tqqPr9XUQ9FdIxm1lZBi74uLveT0NQC9nIH1JwVMje0/viewform