na sliwkowym szlaku png    Zarząd Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku", które odbędzie się dnia 23 marca 2015 roku (tj. poniedziałek) o godz. 16.30 w Domu Strażaka w Gnojniku. W związku z koniecznością zmiany Statutu Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku" prosimy o obecność i potwierdzenie przybycia do 19.03.2015 r.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Sprawozdanie Rady Stowarzyszenia za 2014 r.
 4. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Stowarzyszenia za 2014 r.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z oceny działalności Zarządu za 2014 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i sprawozdania Rady oraz udzielenia Zarządowi i Radzie Stowarzyszenia absolutorium za 2014 r.
 6.  Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2014 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania oraz udzielenia Komisji Rewizyjnej absolutorium za 2014 r.
 7. Przedstawienie Raportu Zespołu ds. Monitoringu  i Ewaluacji z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za rok 2014 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia.
 8. Podjęcie uchwały sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia.
 9. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia oraz podjęcie uchwały w sprawie jej aktualizacji.
 10. Podjęcie uchwały o wysokości składki członkowskiej w roku 2015 r.
 11. Omówienie prac związanych z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2020.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

    Pierwsze spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządowych gmin (ośrodki kultury i biblioteki) odbędzie się 10 marca 2015 roku o godzinie 10.00 w MOKSiR w Czchowie. Następne spotkania:

 • 11 marca 2015 roku o godzinie 10.00 w Centrum Kultury w Gnojniku – przedstawiciele organizacji pozarządowych i parafii)
 • 18 marca 2015 roku o godzinie 16.00 w Centrum Kultury w Korzennej (Dwór w Korzennej, Korzenna 475) – przedstawiciele klubów sportowych.

     W kwietniu odbędą się jeszcze spotkania z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej, ochotniczych straży pożarnych, JST i oświaty oraz przedsiębiorców i rolników. Szczegółowe informacje w biurze Stowarzyszenia: 14 68 44 549, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy!