ARR Logo     Pozostały 2 dni na złożenie wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Dotyczy to materiału siewnego: zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka siewnego - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od 15 lipca 2014 r. do 15 czerwca 2015 r.

    Wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać rejestrowaną przesyłką listowną lub złożyć osobiście do właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego) Oddziału Terenowego ARR.

 

    Zachęcamy także do korzystania z bezpłatnej aplikacji ELF dostępnej na stronie internetowej https://elf.arr.gov.pl/

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni, na której wysiano/ wysadzono materiał siewny wynoszą:

  • 80 zł - zboża, mieszanki zbożowe i pastewne,
  • 130 zł - rośliny strączkowe,
  • 400 zł - ziemniaki.

     Termin do złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, tj. Poczty Polskiej S.A.