krwiodawca     Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, w uzgodnieniu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ustalił terminy, w których będzie możliwość oddania krwi w miejscowości Brzesko.

     Krew można będzie oddawać w godzinach 9.00-12.00 w następujące dni:
1) 27 stycznia 2016 r.
2) 24 lutego 2016 r.
3) 30 marca 2016 r.
4) 27 kwietnia 2016 r.
5) 25 maja 2016 r.
6) 29 czerwca 2016 r.
7) 27 lipca 2016 r.
8) 31 sierpnia 2016 r.
9) 28 września 2016 r.
10) 26 października 2016 r.
11) 30 listopada 2016 r.
12) 21 grudnia 2016 r.
     Ekipy wyjazdowe Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie stacjonować będą w podanych wyżej terminach w Brzesku przy ul. Tadeusza Kościuszki 68 w specjalnym autokarze, na parkingu przy głównym wejściu do budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

krwiodawstwo