Czytaj więcej...     Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego.
     Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

 PLAKAT INFORMACYJNY (plik .pdf)

Czytaj więcej...Uwaga Rolnicy, już od 15 lutego można skorzystać z uproszczenia wnioskowania o płatności w 2018, składając w Agencji tylko Oświadczenie.

Od dnia 15 lutego do 14 marca 2018r. należy składać oświadczenia do ARIMR przez rolników u których nie zmieniła się powierzchnia upraw od ubiegłego roku.

O pomoc w wypełnianiu oświadczeń można zgłosić się do doradcy p. Krzysztofa Dziedzica, tel. 510 134 658.

Czytaj więcej...     Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza placówki oświatowe publiczne i niepubliczne (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) z terenu Śliwkowego Szlaku (gminy: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna) do udziału w konkursie „Śliwkowe Szkoły”. Celem projektu jest wzrost zaangażowania mieszkańców w podejmowane przez LGD działania, w tym partnerskie projekty współpracy lokalnej oraz zwiększenie wiedzy o funduszach unijnych, PROW 2014-2020 oraz Stowarzyszeniu „Na Śliwkowym Szlaku”.

Czytaj więcej...     Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

     Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.

PLAKAT INFORMACYJNY (.pdf)

Czytaj więcej...    Projekt "Aktywność drogą do zatrudnienia" realizowany jest przez Spółdzielnię Socjalną SerwiS, która zaparasza osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, m.in: osoby korzystające ze świadczeń ośrodków pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, osoby bezdomne i inne, zamieszkałe na terenie m. Tarnowa lub powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego.

Czytaj więcej...   Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać  faktury VAT.

  • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,

Czytaj więcej...    Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego informuje, że realizuje projekt "KIS na terenie subregionu tarnowskiego" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1 - Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2  – Aktywna integracja – projekty konkursowe na podstawie umowy z dnia 04.12.2017 r., nr RMMP.09.01.02-12-0275/17-00 zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.
     Projekt polega na wsparciu służącemu poprawie dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanym przez Klub Integracji Społecznej.
Szczegółowe informacje o projekcie dostepne są na stronie internetowej www.klubintegracjispolecznej.pl oraz pod numerem telefonu 14 656 28 00 wew. 16.

Czytaj więcej...     Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie ma przyjemność poinformować, że uruchomiło XVIII edycję ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich. Celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich. W tegorocznej XVIII edycji konkursu Rada Programowa przyzna nagrody w kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej oraz inicjatyw na rzez rozwoju społeczności lokalnych.

Czytaj więcej...     Jeśli chcesz otrzymać dopłatę do szkoleń komputerowych, językowych lub prawa jazdy (a, b, c, c+e), ta informacja jest dla ciebie!

DLA KOGO?
Z projektu Kierunek Kariera mogą skorzystać osoby pracujące,
w jakiś sposób związane z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki), jeśli:

  • mają między 25 a 50 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum lub
  • mają powyżej  50 lat– każdy pracujący niezależnie  od wykształcenia lub
  • ukończyły 18 lat, a jeszcze nie mają 25 lat -  posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą) – rekrutacja akcyjnie.

Czytaj więcej...     Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.  Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: https://www.pociagdokariery.pl