komputery    Gmina Czchów zakupiła do szkół 35 laptopów w ramach programu: „Zdalna Szkoła”, pochodzących z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

     

     Zakupiony sprzęt trafi do uczniów szkół podstawowych i umożliwi naukę w formie zdalnej uczniom, którzy do tej pory nie mogli w pełni w niej uczestniczyć, ze względu na brak sprzętu. Gmina Czchów z programu otrzymała środki finansowe w wysokości 70 000 zł, do tej kwoty dołożono około 10 000 zł aby zrealizować zakup komputerów o jak najlepszych parametrach i wyposażyć w nie, jak największą liczbę uczniów.

loga