Afisz rekrutacja

 Trwa rekrutacja do Szkoły Muzycznej I stopnia w Domosławicach z filiami w Porąbce Uszewskiej, Dobrocieszu, Milówce, Wojniczu, Tęgoborzy, Gromniku, Gnojniku oraz Łososinie!!!
Zgłoszenia on-line do 31 maja 2020 r.
Informacje:
Zapraszamy na stronę www.domoslawice.pl
oraz stronę Facebooka: https://www.facebook.com/Pa%C5%84stwowa-Szko%C5%82a-Muzyczna-I-stopnia-w-Domos%C5%82awicach-455537677815209/
Ulotka rekrutacyjna: awers, rewers
Trailer reklamujący Szkołę Muzyczną: https://youtu.be/3GXQ-rcgCHk