Banner przedłuzona rekrutacja 01     Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 25 maja 2020 r. rekrutac­ja na rok szkolny 2020/21 do Szkoły Muzycznej w Domosławicach została przedłużona i trwa do 26 czerwca 2020 r. do godziny 15.00.
     Przesłuchania wstępne kandydatów odbędą się w dniach 29 i 30 czerwca 2020 r. w siedzibie Szkoły Muzycznej w Domosławicach. O godzinie przesłuchania każdy kandydat zostanie po­wiadomiony indywidualnie. Procedury i listy kandydatów zostaną opublikowane na stronach szkoły, pod adresem: www.domoslawice.pl