CzchowSzanowni Państwo,

    Dobiega końca rok szkolny 2019/2020, rok odmienny od pozostałych i bardzo trudny dla wszystkich. Pandemia korona-wirusa spowodowała decyzję władz państwowych o zawieszeniu zajęć w formie stacjonarnej w szkołach i przedszkolach. Sytuacja zaskoczyła wszystkich i wymusiła zmianę metod i form kształcenia, wdrożone zostało tzw. nauczanie zdalne. Musieliśmy wszyscy w trybie przyspieszonym nauczyć się korzystać z nowych technologii, komunikatorów internetowych, aplikacji, itp. Niestety do dnia zakończenia roku szkolnego nie udało się wznowić zajęć w tradycyjnej stacjonarnej formie. Z tego powodu dla wielu uczniów był to rok trudny, w praktyce wymagał samodzielnej pracy, nie można było rozłożyć przykładowych zadań, które zwyczajowo rozwiązujemy podczas lekcji, na poszczególnych uczniów, każdy musiał indywidualnie pracować nad wszystkimi zadaniami. Taka sytuacja powodowała wydłużanie czasu nauki, godzin spędzonych przed komputerem. Oczywiście dużą trudnością, może nawet największą, był dostęp do sprzętu komputerowego. W wielu domach jeden komputer przypadał na 3 uczniów, a to w praktyce uniemożliwiało organizację kształcenia w formie nauki „on-line”. Dla poprawy sytuacji zakupiliśmy 35 laptopów w ramach programu ZDALNA SZKOŁA, udostępniliśmy uczniom laptopy będące w zasobach szkół oraz jesteśmy w trakcie procedury wyłonienia dostawcy kolejnych 40 - 45 komputerów w ramach programu ZDALNA SZKOŁA +. Mam nadzieję, że w razie kolejnego, czasowego ograniczenia nauki będziemy mogli w niemal 100 procentach organizować lekcje „on-line”.

    Pragnę wszystkim podziękować za determinację, zaangażowanie, a także za wyrozumiałość dla wszelkich trudności, które towarzyszyły realizacji procesu nauczania. Cieszę się, że mimo trudności udało się przeprowadzić bardzo dużo lekcji w bezpośrednim kontakcie ucznia z nauczycielem. Niepewność związana z bezpieczeństwem dzieci spowodowała, że prawie wszyscy rodzice nie podjęli decyzji o posłaniu dzieci na zajęcia opiekuńcze do przedszkoli i szkół. Wierzę, że od września wszystko wróci do normy i będziemy mogli normalnie prowadzić zajęcia w szkołach, przedszkolach, klubie dziecięcym. Za nami nowe doświadczenie, które mam nadzieję wzmocni i poszerzy możliwości kształcenia, jakie do tej pory wykorzystywano w systemie edukacji.

    Dziękuję Dyrektorom za organizację, koordynację i tworzenie warunków do pracy w zarządzanych przez Was jednostkach oświatowych.

    Nauczycielom za szybkie dostosowanie się do nowych wymogów, za doskonalenie zawodowe, któremu Państwo z dużym zaangażowaniem się oddaliście, aby móc podołać nowym wyzwaniom, którym zostaliście poddani. Bardzo cieszy mnie fakt, że w naszej gminie udało się prowadzić wiele zajęć w bezpośrednim kontakcie z uczniami, ilość tych zajęć była zdecydowanie wyższa, niż ma to miejsce w wielu innych gminach naszego kraju. Zdaję sobie sprawę, że jest jeszcze wiele do zrobienia w tym obszarze.

   Serdecznie dziękuję wszystkim Rodzicom, którzy bardzo mocno zaangażowali się w pomoc swoim dzieciom, poświęcając ich edukacji bardzo dużo czasu, wspierając w pracy własnej, bez której niemożliwe byłoby efektywne nauczanie. Wiele godzin, każdego dnia poświęconych pracy z dzieckiem na pewno będzie procentowało w przyszłości.

    Wszystkim Uczniom pragnę pogratulować uzyskanych wyników, dziękuję za wasz udział w zajęciach „on-line” i realizację poleceń waszych nauczycieli. Trud waszej nauki jest inwestycją „w siebie”, najlepszym sposobem na zapewnienie lepszej przyszłości. To od waszego podejścia do nauki zależy, jak będziecie mogli funkcjonować w życiu dorosłym, jaka będzie wasza przyszłość.

    Życzę wszystkim spokojnego, bezpiecznego i zdrowego wypoczynku, udanych planów wakacyjnych i odprężenia od stresu związanego z wszystkimi trudnościami, jakie wywołał wirus SARS2 COVID-19. Pamiętajmy o bezpieczeństwie, nie tylko ze względu na rygor sanitarny, ale i bezpieczeństwo w górach, czy nad wodą, bezpieczeństwo uczestnictwa w ruchu drogowym. Życzę abyśmy wszyscy mogli się spotkać w naszych szkołach, przedszkolach, w naszych społecznościach i wypoczęci rozpocząć bezpiecznie kolejny rok naszej edukacji. Wierzę, że powrócimy do naszych sal lekcyjnych, sal zabaw w przedszkolach i bez zakłóceń mogli realizować proces edukacji.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Czchowa
(-) Marek Chudoba

List Burmistrza Czchowa na zakończenie roku szkolnego 2019/2020.