Clipboard01    16 listopada 2018 r. została podpisana umowa pożyczki przez Burmistrza Czchowa - Marka Chudobę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Moniki Kurzydło, z Zarządem Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w składzie Witold Kozłowski – Prezes Zarządu oraz Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu na realizację projektu pn.: „Rozbudowa gminnego ujęcia wody w Czchowie”, w kwocie do 170 660,43 zł.

    Koszt całkowity realizacji zadania wynosi 209 912,33 zł.

    Przedmiotem zadania jest modernizacja ujęcia wody, która pozwoli na sprawne doprowadzenie wody w okresie niedoboru do ok. 2480 gospodarstw i innych odbiorców korzystających z gminnego ujęcia wody w Czchowie.