Wojewoda Małopolski informuje, że 13 sierpnia 2020 r. wydał decyzję Nr 31/2020, znak:WI-XI.7820.1.20.2020.AL, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 Muchówka – Lipnica Dolna Tymowa na odcinku nr 1 w km 4+650 (odc. ref. 240) - km 0+197 (odc. ref. 250) wraz z rozbudową skrzyżowań z drogą powiatową nr 1448K i drogą gminną nr 250099K, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 Muchówka - Lipnica Dolna - Tymowa na odcinku nr 2 w km 0+231 - km 0+457,5 (odc. ref. 250), rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 Muchówka - Lipnica Dolna - Tymowa na odcinku nr 3 w km 0+530,1 - km 0+994,7 (odc. ref. 250) wraz z rozbudową skrzyżowań z drogą gminną nr 250106K i drogą gminną nr 250073K, rozbudowa drogi gminnej nr 250073K w km 0+020 - 0+040 oraz budowa, przebudowa i rozbiórka obiektów inżynierskich, zjazdów oraz sieci uzbrojenia terenu w miejscowości Tymowa, gmina Czchów, powiat brzeski, województwo małopolskie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – z podziałem na części: Część 2,

    Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury. Ze względu na stan epidemii zaleca się kontakt z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie przede wszystkim z wykorzystaniem: komunikacji elektronicznej, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;  elektronicznej skrzynki podawczej  ePUAP: /ag9300lhke/skrytka;  telefonicznej 12 3921 405, a także korespondencji tradycyjnej - adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. W takim przypadku należy powołać się na znak sprawy: WI-XI.7820.1.20.2020.AL

    Podstawa prawna podania informacji do publicznej wiadomości: z art. 95 ust. 3 i art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 ze zm.) w związku z jej art. 72 ust. 1 pkt 10.