Stanisław Obal i Marek Chidoba - Burmistrz Czchowa    28 września na zasłużoną emeryturę przeszedł Pan Stanisław Obal – Kierownik Referatu Społeczno-Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Czchowie. Przez 48 lat swojej aktywności zawodowej był związany z pracą na rzecz samorządu Gminy Czchów. Na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat wykazywał się wysokim profesjonalizmem i dużym zaangażowaniem w realizację powierzanych mu zadań. Nie sposób wymienić wszystkich jego zasług i zrealizowanych przedsięwzięć. Warto tylko wspomnieć o jego pracy na rzecz spraw osobistych mieszkańców (37 lat jako kierownik referatu społecznego), spraw bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie Czchów (Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej), obsługę spraw z zakresu stanu cywilnego (przez 30 lat Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego), prowadzenie akcji wyborczych, wieloletnie wsparcie informatyczne dla szkół i innych jednostek gminnych, pomoc na rzecz funkcjonujących w gminie jednostek ochotniczych straży pożarnych czy ostatnio podejmowane wdrażane dużego programu rządowego skierowanego do dzieci.

Stanisław Obal, Monika Kurzydło - Skarbnik Gminy    Pan Stanisław Obal zawsze wyróżniał się nie tylko wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, umiejętnością rozwiązywania stawianych przed nim zadań, ale był także osobą życzliwą, pełną zrozumienia dla osób, które zwracały się do niego z prośbą o pomoc.

    Panu Stanisławowi dziękujemy za wieloletnią pracę na rzecz lokalnej społeczności i życzymy dużo zdrowia oraz spokoju na emeryturze!

UM w Czchowie