róża„Prawdziwa nauka bardziej polega na zadawaniu odpowiednich pytań, aniżeli na dawaniu odpowiedzi.”
Josef Albers

DRODZY NAUCZYCIELE, PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI, PRZYJACIELE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

    Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Święta Nauczycieli i Pracowników Oświaty, składam Życzenia Zdrowia, Satysfakcji z pracy zawodowej, Pomyślności w życiu osobistym oraz Uznania Waszej pracy przez Ludzi i środowisko, na rzecz którego pracujecie.

    Pragnę wyrazić uznanie za Waszą pracę, zaangażowanie i profesjonalizm w trudnej i odpowiedziałnej pracy dydaktycznej i wychowawczej. Gratuluję sukcesów i dziękuję za pracę społeczną na rzecz środowiska lokalnego, za włączanie się w „życie społeczne Naszej Gminy” i aktywność na polu samorządowym.

     Ostatni rok, to rok nowych doświadczeń i wyzwań, którym - w co nigdy nie wątpiłem - potrafiliście sprostać. Zdalne nauczanie, nauczanie bez bezpośredniego kontaktu ze swoimi podopiecznymi wymaga nowego podejścia do dydaktyki i metodyki nauczania. Wierzę, że wspólnym działaniem poradzimy sobie dobrze i jak zawsze przez wszystkie poprzednie lata podołamy dostosowaniu się nowych do realiów, że będzie to czas przez który przejdziemy bez szkody dla naszych podopiecznych. Ufam, że tak będzie, bo wiem, że kadra zarządzająca szkołami oraz kadra pedagogiczna nieraz dała dowody, że jest sprawna w działaniu, dobrze przygotowana i skuteczna.

     Dziękuję bardzo serdecznie za pracę wszystkim pracownikom administracji i obsługi w naszych jednostkach. Wasza praca zapewnia, gwarantuje warunki, w jakich przychodzi reałizować kadrze pedagogicznej proces nauczania i wychowania dzieci i młodzieży.

SZANOWNI PAŃSTWO

    Wszystkim, jeszcze raz dziękuję, gratuluję i życzę spokojnego świętowania w miłym nastroju i atmosferze radości, zrozumienia i akceptacji dla Waszych zamierzeń w kolejnych przedsięwzięciach.

Z wyrazami szacunku
(-) Marek Chudoba
Burmistrz Czchowa

Życzenia w wersji pdf do pobrania poniżej.