Burmistrz Czchowa informuje, że od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. nie będzie pobierana opłata targowa na podstawie rządowego wsparcia dla osób handlujących na targowiskach tj. ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 16 grudnia.

 

Wprowadzony art. 31zzm ust 1. brzmi: "Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).".

Jednocześnie zwracam się z prośbą do sprzedawców i klientów korzystających z placu targowego „Mój Rynek” w Czchowie o stosowanie się do obowiązującego regulaminu oraz zapewnienie odpowiednich warunków do dokonywania sprzedaży i przestrzegania zalecanych zasad, zapobiegających zagrożeniu epidemiologicznemu COVID-19.