OBWIESZCZENIE 
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2021 r. 

o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie oraz wyłożeniu jej do publicznego wglądu. W załączeniu Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego - Witolda Kozłowskiego.  

ZAŁĄCZNIK  - TREŚĆ OBWIESZCZENIA