b_250_0_16777215_0_0_images_lepsze_jutro_plakat_gora.jpg

Gmina Czchów- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie wraz z partnerem projektu Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Czchowskiej rozpoczął realizację projektu konkursowego ,,LEPSZE JUTRO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 aktywna integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, Typ projektu A- realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

 Projekt realizowany jest w okresie od 1.01.2021 r. do 30.06.2023 r.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania społeczno-zawodowego osób w tym szczególnie zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Czchów. Projekt zmierza do realizacji celu szczegółowego jakim jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia. Cel szczegółowy zostanie osiągnięty dzięki planowanym i zrealizowanym działaniom, które powinny doprowadzić do podniesienia samooceny uczestników projektu, zwiększenia motywacji do poszukiwania zatrudnienia, nabycia nowych umiejętności i kompetencji, swobodnego poruszania się po rynku pracy, zdobycia doświadczenia zawodowego oraz aktywizacji społecznej.

 Wsparciem w projekcie objętych zostanie 33 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 7 osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu beneficjenci zostaną objęci szeroką paletą narzędzi aktywizujących, między innymi: indywidualną diagnozą przeprowadzoną przez psychologa oraz doradcę zawodowego, pracą socjalną, usługą reintegracji zawodowej obejmującej szereg szkoleń i kursów dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, aktywną integracja o charakterze społecznym, treningiem umiejętności i postaw życiowych, wsparciem finansowym w postaci zasiłku celowego i stypendium szkoleniowego oraz stypendium stażowym.

Rekrutacja do projektu odbywa się etapami:

01.01.2021-31.01.2021 – I nabór 15 osób

01.01.2022-31.01.2022 – II nabór 15 osób

01.12.2022-31.12.2022 – III nabór 3 osoby

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zapoznanie się z dokumentami dostępnymi w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Szkolna 1, 32-860 Czchów w godzinach urzędowania od pon. do pt. w godz. 7:30-15:30 oraz na stronie internetowej www.czchow.naszops.pl/projekt-lepsze-jutro. Dodatkowe informacje można uzyskać również telefonicznie 14 66 36 565 lub 573 958 569, mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz podczas dyżuru koordynatora projektu/pracownika socjalnego w Urzędzie Miejskim w Czchowie pokój nr 1 w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 12:00-15:00.

Dokumenty zgłoszeniowe można przekazać osobiście, elektronicznie oraz pocztą tradycyjną.

Całkowita wartość projektu 518 538,50 zł. z której 84,83% tj .439 888,50 kosztów stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich, a pozostałe 15,17% o wartości tj. 78 650,00zł stanowi wkład własny Gminy Czchów.

Gmina Czchów- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie wraz z partnerem projektu Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Czchowskiej rozpoczął realizację projektu konkursowego ,,LEPSZE JUTRO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 aktywna integracja- projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, Typ projektu A- realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

 Projekt realizowany jest w okresie od 1.01.2021 r. do 30.06.2023 r.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania społeczno-zawodowego osób w tym szczególnie zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Czchów. Projekt zmierza do realizacji celu szczegółowego jakim jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia. Cel szczegółowy zostanie osiągnięty dzięki planowanym i zrealizowanym działaniom, które powinny doprowadzić do podniesienia samooceny uczestników projektu, zwiększenia motywacji do poszukiwania zatrudnienia, nabycia nowych umiejętności i kompetencji, swobodnego poruszania się po rynku pracy, zdobycia doświadczenia zawodowego oraz aktywizacji społecznej.

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 33 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 7 osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu beneficjenci zostaną objęci szeroką paletą narzędzi aktywizujących, między innymi: indywidualną diagnozą przeprowadzoną przez psychologa oraz doradcę zawodowego, pracą socjalną, usługą reintegracji zawodowej obejmującej szereg szkoleń i kursów dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, aktywną integracja o charakterze społecznym, treningiem umiejętności i postaw życiowych, wsparciem finansowym w postaci zasiłku celowego i stypendium szkoleniowego oraz stypendium stażowym.

Rekrutacja do projektu odbywa się etapami:

01.01.2021-31.01.2021 – I nabór 15 osób

01.01.2022-31.01.2022 – II nabór 15 osób

01.12.2022-31.12.2022 – III nabór 3 osoby

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zapoznanie się z dokumentami dostępnymi w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Szkolna 1, 32-860 Czchów w godzinach urzędowania od pon. do pt. w godz. 7:30-15:30 oraz na stronie internetowej www.czchow.naszops.pl/projekt-lepsze-jutro. Dodatkowe informacje można uzyskać również telefonicznie 14 66 36 565 lub 573 958 569, mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz podczas dyżuru koordynatora projektu/pracownika socjalnego w Urzędzie Miejskim w Czchowie pokój nr 1 w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 12:00-15:00.

Dokumenty zgłoszeniowe można przekazać osobiście, elektronicznie oraz pocztą tradycyjną.

Całkowita wartość projektu 518 538,50 zł. z której 84,83% tj .439 888,50 kosztów stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich, a pozostałe 15,17% o wartości tj. 78 650,00zł stanowi wkład własny Gminy Czchów.

Plakat informacyjny PDF