UWAGA! Ograniczenia w pracy UM w Czchowie

Informacja aktualizowana

Uprzejmie informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.z 2021 r., poz. 512) - Burmistrz Czchowa wprowadza od 24 marca 2021 r. zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Czchowie:

1) W okresie od dnia 24 marca 2021 r. do dnia 9 kwietnia 23 kwietnia 2021 r. kasa jest nieczynna. Płatności i należności publicznoprawne (podatki, opłaty) winny być wnoszone w formie bezgotówkowej - przelewem na odpowiednie rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Czchowie.

2) Tylko po wcześniejszym, telefonicznym (nr 14 66217 10 lub 14 66217 26) uzgodnieniu terminu, załatwiane będą osobiście sprawy z zakresu:

 1. rejestracji zdarzeń stanu cywilnego;
 2. ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 3. pomocy społecznej;
 4. świadczenia usług komunalnych;
 5. budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 6. ochrony środowiska, w tym dotyczące:
  • decyzji środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

  • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy
   z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

3) Dla pozostałych spraw przewiduje się złożenie pism i wniosków w udostępnionej skrzynce korespondencyjnej w Biurze Obsługi Klienta. Dokumenty te zostaną poddane 24-godzinnej kwarantannie.

Zalecamy, by załatwianie spraw urzędowych, w miarę możliwości, odłożyć w czasie.

Informujemy także, że dokumenty i wnioski można złożyć za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, faksem, pocztą elektroniczną, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatki oraz za wodę i kanalizację prosimy wnosić na indywidualne konta bankowe, podane w decyzji podatkowej, informacji o wysokości opłaty „śmieciowej” lub na fakturze.

Pozostałe opłaty prosimy wnosić na konta:

 • konto do wpłat z tytułu opłaty skarbowej, opłat lokalnych, czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntu: 80 8589 0006 0040 0000 0156 0008
 • konto do wpłat za faktury za wywóz nieczystości ciekłych: 69 8589 0006 0040 0410 0156 0073

Uprzejmie przypominamy i prosimy o samodzielny odczyt liczników wody i przekazywanie odczytanej wartości do urzędu, w celu otrzymania faktury. Kontakt w tej sprawie - tel. 14 6621745 lub kom. 667 784 443 oraz e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ze względu na możliwe, okresowo duże, obciążenie linii telefonicznych, bardzo prosimy o wyrozumiałość przy ewentualnych problemach z szybkim połączeniem się z niektórymi numerami Urzędu Miejskiego w Czchowie.

Adres skrytki na ePUAP Urzędu Miejskiego w Czchowie: /33keqgt47q/SkrytkaESP (strony obywatel.gov.pl oraz epuap.gov.pl)

Kontakt e-mail do Urzędu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt telefoniczny w zależności od sprawy:

 • podatki -  tel. 14 66 21 744
 • odpady komunalne (śmieci) - tel. 14 66 21 722
 • woda, kanalizacja - 14 66 21 745, kom. 667 784 443
 • wywóz nieczystości ciekłych - 14 66 217 38
 • sprawy inwestycji (warunki zabudowy, przyłącza wody i kanalizacji) - tel. 14 66 21 716
 • Urząd Stanu Cywilnego - tel. 14 66 21 734
 • dowody osobiste, sprawy meldunkowe - tel. 14 66 21 725
 • dziłalność gospodarcza - 14 66 217 23
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - tel. 14 66 36 565
 • świadczenia wychowawcze (500+) - 14 66 21 736
 • centrala Urzędu - 14 66 21 710

Do pobrania (plik pdf):