Uwaga!

Uprzejmie informujemy, że 2 kwietnia 2021 r. (Wielki Piątek) Urząd Miejski w Czchowie będzie nieczynny.

Treść zarządzenia Burmistrza poniżej. Przepraszamy za utrudnienia.

 

Zarządzenie Nr 40/2021 Burmistrza Czchowa z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Czchowie.

Na podstawie art. 14, art. 129 § 1 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1282) oraz § 23 ust.4 Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Czchowie (Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Czchowa z dnia 20 stycznia 2020 r.) - zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam dla pracowników Urzędu Miejskiego w Czchowie jeden dodatkowy dzień wolny od pracy w związku z obniżeniem w okresie rozliczeniowym obejmującym okres od dnia 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. wymiaru czasu pracy z powodu wystąpienia w tym okresie święta przypadającego w innym niż niedziela dniu wolnym od pracy.

§ 2.

Odbiór dnia wolnego w zamian za dzień świąteczny - przypadający w sobotę 1 maja 2021 roku nastąpi w dniu pracy przypadającym w dniu 2 kwietnia 2021 roku (tj. Wielki Piątek).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
(-) mgr Marek Chudoba