Grafika przedstawiająca strażaka

Dh Piotr Musiał
Komendant Gminny ZOSP RP w Czchowie

Szanowni Państwo,

Z okazji Dnia Strażaka, Święta Św. Floriana, w imieniu własnym oraz całego samorządu czchowskiego, składam na ręce Pana Komendanta życzenia, gratulacje i wyrazy uznania dla wszystkich strażaczek i strażaków, członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Czchów.

Życzę Wam sukcesów w służbie, dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Niech ta niebezpieczna, trudna i odpowiedzialna służba będzie dla wszystkich źródłem satysfakcji oraz ludzkiej wdzięczności, życzliwości i przychylności.     

Wasze Święto jest dla całej społeczności lokalnej okazją, aby podziękować za rzetelną służbę i otwartość na problemy bezpieczeństwa naszego regionu. Samorząd czchowski dziękuje za odpowiedzialne pełnienie obowiązków służbowych dla dobra naszych mieszkańców. Dostrzegalna poprawa warunków bezpieczeństwa publicznego, najwyższe zaufanie społeczeństwa dla straży to wynik Waszej ciężkiej pracy, jak również nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Mamy świadomość z rozmiaru odpowiedzialności i ryzyka, jakie niesie w sobie służba w jednostkach straży pożarnej i dlatego z pełnym uznaniem odnosimy się do wysiłku, który wkładacie w swoją pracę. Życzymy Wam satysfakcji z pełnionej służby, zdrowia i wszelkiej pomyślności osobistej.

Burmistrza Czchowa
(-) Marek Chudoba

Zalącznik: