Życzenia w werjii graficznej

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego składam serdeczne życzenia dla wszystkich zaangażowanych w tworzenie i rozwój wspólnoty samorządowej naszej gminy.

Samorządność lokalna uwolniła olbrzymi potencjał kreatywności mieszkańców i doprowadziła do rozkwitu naszej małej Ojczyzny.

Dziękując za dotychczasową pracę na rzecz naszej społeczności wyrażam swój ogromny szacunek i uznanie. Jestem przekonany, że razem we wspólnej odpowiedzialności osiągniemy sukcesy, które są gwarantem społecznej akceptacji.

(-) mgr Marek Chudoba
Burmistrz Czchowa