Uwaga!

Uprzejmie informujemy, że 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym gminie.

Na podstawie art. 2 ust. 19 ustawy o dodatku węglowym, minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego, mając na względzie zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tego wniosku.

Do tej pory takie rozporządzenie nie zostało wydane, zatem nie istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie dodatku. Gdy tylko wzór wniosku zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw poinformujemy o możliwości składania wniosków.

Treść ustawy: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1692