Wegiel kamienny

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. poz. 2236) Burmistrz Czchowa informuje, że Gmina Czchów przystąpi do sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie dla uprawnionych mieszkańców gminy. Dystrybucja odbywać się będzie we współpracy z funkcjonującymi na terenie gminy podmiotami handlującymi węglem.

Zgodnie z ustawą węgiel po preferencyjnej cenie przysługuje osobie fizycznej z gospodarstwa domowego, która spełnia warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego. Cena sprzedaży nie będzie wyższa niż 2 000 zł brutto za tonę (bez uwzględnienia ew. kosztów transportu). Będzie można kupić do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. i następnie do 1,5 tony do 30 kwietnia 2023 r.

Obecnie trwają konsultacje z podmiotem uprawnionymi do prowadzenia sprzedaży paliwa stałego gminom z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego (Polska Grupa Górnicza S.A.), celem podpisania stosownej umowy, a także konsultacje ze składami węgla z terenu gminy.

W najbliższych dniach zostanie udostępniony wzór wniosku o zakup preferencyjny. Wniosek o zakup trzeba będzie złożyć w Urzędzie Miejskim w Czchowie osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznie.

Cały czas można zgłaszać wstępne zapotrzebowanie na węgiel, celem oszacowania potrzeb na poziomie gminy Czchów – więcej na stronie https://www.czchow.pl/index.php/home/samorzad/2314-komunikat-zglos-zapotrzebowanie-na-wegiel-kamienny