Węgiel kamienny

Burmistrz Czchowa informuje o możliwości składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego – węgla w ilości do 1,5 tony w cenie 2 000,00 zł za tonę (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Dz. U. z 2022 r., poz. 2236). Wniosek obejmuje okres do 31 grudnia 2022 r.

Wnioski będą przyjmowane do 9 grudnia 2022 r.

Wnioski przyjmowane są codziennie w godz. 8.30-14.30 w Urzędzie Miejskim w Czchowie – pokój nr 1 (parter), listownie za pośrednictwem operatora pocztowego oraz elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP - usługa "wyślij pismo ogólne" https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP) wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany.

Do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Zaleca się, by wnioskodawcą o preferencyjny zakup węgla była ta sama osoba z gospodarstwa domowego, która złożyła wniosek o wypłatę dodatku węglowego - przyśpieszy i uprości to rozpatrywanie wniosków.

Węgiel będzie dystrybuowany we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 14 66217 33 lub 14 66217 36.

Wnioski do pobrania:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się we wniosku.

W przypadku niewykorzystania pełnego limitu na zakup węgla w 2022 r. to jest 1,5 tony na gospodarstwo domowe - niewykorzystaną część będzie można zakupić w roku 2023. Na przykład w roku 2022 zakupiono 1 tonę, w 2023 r. będzie można zakupić 2 tony (łącznie 3 tony węgla).

Grafika