Burmistrz Czchowa informuje o możliwości składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego – węgla w cenie 1 850,00 zł za tonę (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Dz. U. z 2022 r., poz. 2236). Wniosek obejmuje okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Wnioskować można maksymalnie o ilość 3 ton węgla pomniejszoną o ilość węgla zawnioskowaną i zakupioną w 2022 roku.

Nie należy ponownie ujmować we wniosku na 2023 rok tych ilości węgla, o które wnioskowano w 2022, a których zakup nie został jeszcze zrealizowany.

Zatem w przypadku:

  • zakupu w 2022 roku 1,5 tony węgla można wnioskować maksymalnie o zakup 1,5 węgla w 2023 r.
  • wnioskowania np. o 1 tonę węgla w 2022 roku, którego zakup jeszcze nie nastąpił - można wnioskować o maksymalnie 2 tony węgla w 2023 r. Oba wnioski zostaną zrealizowane w bieżącym roku.
  • brak wniosku i brak zakupu w 2022 roku – można wnioskować o maksymalnie 3 tony węgla w 2023 r.

Do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 z późn. zm.).

Zalecamy, by wnioskodawcą o preferencyjny zakup węgla była ta sama osoba z gospodarstwa domowego, która złożyła wniosek o wypłatę dodatku węglowego - przyśpieszy i uprości to rozpatrywanie wniosków.

Wnioski przyjmowane są codziennie w godz. 8.30-14.30 w Urzędzie Miejskim w Czchowie – pokój nr 1 (parter), listownie za pośrednictwem operatora pocztowego oraz elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP - usługa "wyślij pismo ogólne" https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne (należy dołączyć wypełniony plik wniosku pobrany z linku poniżej).

Prosimy o niestosowanie dedykowanego wniosku elektronicznego udostępnionego na stronach gov.pl, bowiem nie zawiera on informacji o rodzaju (sortymencie) i ilości wnioskowanego węgla.

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP) wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany.

Węgiel jest dystrybuowany we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 14 66 217 33.

Wnioski do pobrania:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się we wniosku.