Grafika konkursu Kultura wraźliwa

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2023 roku pn. „Kultura Wrażliwa”.

Szczegółowe informacje na stronie https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/kultura-wrazliwa2023-ruszyl-nabor-do-kolejnej-edycji