węgiel kamienny

Na podstawie art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 877) Burmistrz Czchowa informuje, że Gmina Czchów uruchomiła od dnia 16 maja 2023 r. sprzedaż końcową paliwa stałego.

Zgodnie z art. 11 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy informuje się, że:

1) termin składania wniosków o zakup: od 16 maja 2023 r. do 15 czerwca 2023 r.

2) ilość paliwa stałego do sprzedaży: węgiel - sortyment orzech, ilość - 18 ton

3) cena sprzedaży paliwa stałego: 1 850,00 zł brutto za 1 tonę

Zmiany w ustawie zakładają:

1) zniesienie istniejącego limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie, czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, może zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych,

2) możliwość sprzedaży węgla mieszkańcom innych gmin, o ile są uprawnieni do dodatku węglowego - na podstawie okazanego zaświadczenia ze swojej gminy,

3) rozpatrywanie wniosków przez gminę w kolejności wpłynięcia, aż do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej,

4) sprzedaż paliwa stałego, na zasadach określonych w ustawie, najpóźniej do dnia 31 lipca 2023 r.

Sprzedaż końcowa paliwa stałego odbywa się za pośrednictwem firmy RABEK (ul. Krakowska 17, 32-860 Czchów).

Wzór wniosku do pobrania: wersja pdf, wersja edytowalna docx

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 14 66 217 33 lub w Urzędzie Miejskim w Czchowie - pokój Nr 1 (parter).