Informujemy, że w dniu 12 czerwca 2023 r. Gmina Czchów otrzymała zgłoszenie z Komisariatu Policji w Czchowie w sprawie nielegalnego zakopywania odpadów zgromadzonych na posesji przy ul. Sądeckiej przez osoby na niej przebywające.

W związku z tym Gmina Czchów dokonała natychmiastowego wezwania właściciela obiektu tj. Gminę Miasto Limanowa do usunięcia odpadów ze swojej posesji w terminie do dnia 21 czerwca 2023 r. pod rygorem dokonania wywozu zastępczego.

Wobec braku podjęcia działań przez Gminę Miasto Limanowa w wyznaczonym terminie - Burmistrz Czchowa podjął decyzję o wywozie zastępczym i w dniu 22 czerwca 2023 r. Firma Usługowo-Handlowa DIMARCO dokonała wywozu zastępczego, tym samym likwidując nielegalne zakopywanie i składowanie odpadów.

O likwidacji składowiska odpadów poinformowano Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku oraz Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku.

Gmina Miasto Limanowa zostanie obciążona kosztami likwidacji i wywozu nagromadzonych odpadów z posesji przy ul. Sądeckiej, której jest właścicielem.

Burmistrz Czchowa
(-) Mareck Chudoba