burza

W sobotę, 26 sierpnia 2023 r. przeszła nad naszą gminą „trąba powietrzna”, która spowodowała bardzo duże straty. Uszkodzone zostały dachy domów, budynków gospodarczych i rekreacyjnych w miejscowościach: Będzieszyna, Czchów, Jurków, Tworkowa, Tymowa, Wytrzyszczka, Złota. Łącznie uszkodzonych zostało ponad 20 budynków (dane z soboty). Żywioł połamał drzewa i uszkodził wiele dróg (wojewódzkich, powiatowych i gminnych – tych zostało uszkodzonych najwięcej, w ilości kilkunastu kilometrów).

Do usuwania skutków nawałnicy bezpośrednio po jej przejściu przystąpiły wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy (Biskupice Melsztyńskie, Czchów, Jurków, Tworkowa, Tymowa, Złota), w godzinach wieczornych dołączyli do nich strażacy z innych gmin: Szczurowa, Szczepanów, Dębno, Uszew, Iwkowa - łącznie 6 zastępów. Działania utrudniał brak łączności spowodowany brakiem zasilania i awariami niektórych telefonii komórkowych. Dzięki sprawnej koordynacji działań samorządu czchowskiego oraz stanowiska kierowania PSP w Brzesku udało się ustalić i uruchomić alternatywne źródła komunikacji i sprawnie zarządzać organizacją usuwania skutków.

Po udrożnieniu dojazdu do adresów podanych w zgłoszeniach w pierwszej kolejności strażacy zabezpieczali dachy budynków mieszkalnych oraz gospodarczych. Usuwano drzewa z głównych szlaków komunikacyjnych.

Ogromne UZNANIE dla MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY, którzy wsparli w pracach strażaków i wyruszyli z własnym sprzętem, spontanicznie usuwając powalone drzewa i zwisające konary. Prace rozpoczęły się po godzinie 13:40 w sobotę, a trwały do godziny 2:00 w nocy w niedzielę.

Priorytetowym działaniem urzędu, ze względu na brak energii, było zapewnienie zasilania dla ujęcia wody oraz oczyszczalni ścieków i normalnego ich funkcjonowania. Praca tych obiektów była możliwa była dzięki współpracy z Państwową Strażą Pożarną, która zapewniła i obsługiwała agregat prądotwórczy na ujęciu wody w Czchowie. W niedzielę od godziny 14:00 przywrócono zasilanie i wszystko pracuje normalnie oraz bez zakłóceń. Tak samo w przypadku oczyszczalni ścieków.

W niedzielę, 27 sierpnia 2023 r., od wczesnych godzin porannych, strażacy rozpoczęli pracę przy usuwaniu zablokowanych dojazdów i dróg. Prace te będą trwały jeszcze kilka dni, ponieważ skala zniszczeń jest ogromna.

Przez sobotę i niedzielę Burmistrz Czchowa, Kierownicy i Pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Dyrektorzy szkół, przedszkoli i jednostek organizacyjnych i Sołtysi starali się dotrzeć do osób poszkodowanych i zebrać jak najwięcej informacji, aby jak najszybciej przekazywać dane do stanowiska kierowania w Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku i w odpowiednie miejsca kierować siły i wyposażenie niezbędne do usuwania skutków.

W sobotę Starosta Brzeski zwołał Powiatowy Sztab Kryzysowy w naszej gminie, w którym wzięli udział: Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, Starosta i Wicestarosta Brzeski, Burmistrz Czchowa oraz Wójtowie innych poszkodowanych w wyniku nawałnicy gmin: Dębna, Gnojnika i Iwkowej, na którym oceniono działania wszystkich jednostek na terenie 4 gmin oraz wstępnie oceniono powstałe szkody. Ustalono plan działania na najbliższy okres. W związku z tym Burmistrz Czchowa zwołał na niedzilę, na godzinę 8:00 Gminny Sztab Kryzysowy, który zbilansował szczegółowo straty w poszczególnych sołectwach oraz jednostkach organizacyjnych gminy. O godzinie 13:00 dane te zostały przekazane Panu Staroście na powiatowym sztabie kryzysowym. W związku ze skalą zniszczeń we wszystkich 4 gminach nie wyklucza się, że zostanie podjęta decyzja o ogłoszeniu stanu klęski żywiołowej, co jest kluczowe ze względu na możliwe odszkodowania, zarówno dla mieszkańców gmin, jak i samorządów. Decyzję taką podejmie Wojewoda Małopolski.

Strażacy i służby miejskie pracują nieustannie. Prosimy o cierpliwość, ponieważ pomoc udzielana jest na miarę zasobów w ludziach i sprzęcie według zgłoszeń i oceny stanowiska kierowania.

Jeżeli są jeszcze jakieś do tej pory nie zgłoszone szkody, prosimy o przekazywanie informacji na stanowisko dowodzenia Państwowej Straży Pożarnej na numer 112.

OGROMNE PODZIĘKOWANIE DLA STRAŻAKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, DRUHÓW OCHOTNIKÓW ORAZ WSZYSTKICH ZAANGAŻOWANYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO, JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ORAZ SOŁTYSÓW ZA TRUD I POŚWIĘCENIE.

W trudnych chwilach bądźmy razem, bądźmy solidarni!

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Czchowa

b_250_0_16777215_0_0_images_RK_2023_sierpien_samorzad_traba_368673482_1149255756030655_4119864523493588449_n.jpg

369604822 1149254789364085 8750984882617793506 n

369611319 1149255182697379 4615428326803375359 n

369649268 1149255409364023 2604623821201906457 n

369650884 1149262946029936 1046861491496838958 n

369656517 1149254616030769 8435219422148248301 n

369690843 1149254722697425 2173369887837703327 n

369699098 1149255642697333 5600630921142303762 n

369800830 1149263082696589 5852216017216212239 n

369802294 1149263482696549 4445678166854441006 n