W związku ze zniszczeniami o charakterze klęski żywiołowej na terenie gminy Czchów, które miały miejsce w dniu 26 sierpnia 2023 roku, Burmistrz Czchowa informuje, że przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców prowadzone jest w Biurze Obsługi Klienta (parter) w Urzędzie Miejskim w Czchowie.

Składane zgłoszenia obejmują straty w gospodarstwach domowych oraz straty w uprawach rolnych. Prosimy o niezwłoczne zgłaszanie takich strat.

Ponadto prosimy o zgłaszanie uszkodzeń w mieniu gminnym – zniszczenie dróg gminnych, powalone drzewa przy drogach gminnych, podmycia poboczy, zatkane przepusty przy drogach gminnych.

Telefon kontaktowy – 14 66 21 726.

Do pobrania: