Burmistrz Czchowa informuje, że w związku z wystąpieniem znacznych uszkodzeń drzewostanów wprowadza się okresowy zakaz wstępu do lasu na terenie Lasów Mienia miejscowości Czchów.

Okresowy zakaz wstępu do lasu obowiązuje od dnia 29.08.2023 r. do odwołania.

Zabrania się samowolnego pozyskiwania drewna z Lasów Mienia miejscowości Czchów.