Herb gminy Czchów

Wobec pojawiających się w ostatnim okresie w przestrzeni lokalnych, prywatnych mediów społecznościowych nieprawdziwych, niepełnych oraz niesprawdzonych danych z pracy Urzędu Miejskiego w Czchowie i podległych gminie jednostek - zwracam się do wszystkich zainteresowanych mieszkańców o nieprzyjmowanie do świadomości faktów niepotwierdzonych przez Urząd Miejski w Czchowie.

Autorami tych informacji są mieszkańcy nieposiadający wiedzy o prawdziwych danych z pracy urzędu, a także o planach działania gminy. Jedynym i prawdziwym źródłem informacji jest Urząd Miejski, w którym można otrzymać pełne i sprawdzone informacje czy też plany działania gminy. Służy do tego strona internetowa urzędu www.czchow.pl, na której na bieżąco zamieszczane są informacje, komunikaty i oświadczenia.

Gmina posiada też biuletyn informacyjny „Czas Czchowa” wydawany przez Miejską Bibliotekę Publiczną, który na bieżąco i systematycznie informuje mieszkańców o pracach i działaniach, zarówno urzędu, jak i mieszkańców.

Informuję także, że bardziej zainteresowani sprawami gminy mogą w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej, wystąpić z wnioskiem i otrzymać wyczerpującą odpowiedź w ciągu 14 dni.

Zwracam także uwagę, że zarówno ja, jak i pracownicy urzędu, każdy w ramach własnych kompetencji, udziela wszelkich informacji o działaniach i planach działania gminy bezpośrednio w Urzędzie Miejskim.

Tylko pewna, sprawdzona i obiektywna wiedza ma swoją merytoryczną wartość. Zapraszamy do urzędu!