Burmistrz Czchowa Zarządzeniem Nr 40/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej Czchów Tymowa.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag do koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej Czchów Tymowa.

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w dniach od 05.03.2024 r. do 19.03.2024 r.

Konsultacje będą prowadzone poprzez wyłożenie do publicznego wglądu koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej Czchów Tymowa w sali narad (parter budynku) Urzędu Miejskiego w Czchowie, jak również opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czchowie oraz na stronie internetowej Urzędu.

Konsultacje społeczne realizowane będą poprzez zgłaszanie opinii i uwag na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., poczty tradycyjnej lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Czchowie.       

Konsultacje społeczne skierowane są do mieszkańców sołectw: Tymowa i Tworkowa oraz Dzielnicy Czchów.

Przygotowana koncepcja budowy chodnika przy drodze gminnej Czchów Tymowa została opracowana w formie dwóch wariantów. Wariant 1 dotyczy budowy drogi dla pieszych, natomiast wariant 2 odnosi się do budowy drogi dla pieszych i rowerów. W zależności od wariantu, który ostatecznie zostanie wybrany do podejmowania dalszych prac projektowych oraz w związku z licznymi wykroczeniami projektowanych elementów poza granice istniejącego pasa drogowego, inwestycja wymaga przeprowadzenia podziałów i przejęcia własności nieruchomości przez które ma przebiegać.

Sposób udostępniania dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji:

1) wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czchowie, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Czchowie.

2) dodatkowych informacji będzie udzielał Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie, w godzinach pracy urzędu.          

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców sołectw: Tymowa i Tworkowa oraz Dzielnicy Czchów.

Do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 40/2024 Burmistrza Czchowa z dnia 23 lutego 2024 r. (plik pdf)
  2. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2024 Burmistrza Czchowa z dnia 23 lutego 2024 r. - koncepcja budowy chodnika przy drodze gminnej Czchów Tymowa (spakowany plik zip)
  3. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2024 Burmistrza Czchowa z dnia 23 lutego 2024 r. - formularz konsultacji społecznych – koncepcja budowy chodnika przy drodze gminnej Czchów Tymowa - plik pdf | plik edytowalny odt

Burmistrz Czchowa

(-) MAREK CHUDOBA