Złote i Diamentowe Gody    Pary małżeńskie z Gminy Czchów zostały odznaczone medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Jubilatów odznaczyli Burmistrz Czchowa – pan Marek Chudoba, Wiceburmistrz – pan Tadeusz Płachta, Kierownik USC – pani Zofia Kułakowska oraz Sekretarz Gminy – pan Jarosław Gurgul. Jubilaci oprócz medali, otrzymali pamiątkowe dyplomy, legitymacje, kwiaty i upominki, po czym wszyscy z uśmiechem na twarzy wznieśli toast. Uroczystość uświetnił również występ zespołu muzycznego, który przygrywał zebranym radosne melodie. Podczas obiadu jubilaci wspominali szczęśliwe i ważne chwile ze swojego wspólnego życia.

     Wśród odznaczonych z okazji 60-lecia małżeństwa znaleźli się Państwo: Anna i Julian Garbacz, Gustawa i Stanisław Horof, Zofia i Mieczysław Leśniak, Irena i Bronisław Motak, Helena i Michał Orłowicz, Stanisława i Kazimierz Piech, Helena i Jan Prusak, Eugenia i Czesław Szewczyk. Odznaczeni z okazji 50–lecia małżeństwa zostali Państwo: Halina i Jan Bojdo, Helena i Jerzy Brzęk, Maria i Zygmunt Gładysz, Ludwika i Andrzej Jarzmik, Anna i Marian Kaczor, Krystyna i Kazimierz Kądziołka, Maria i Józef Maciaś, Zofia i Zdzisław Marzec, Zofia i Edward Mordarscy, Maria i Tadeusz Suchan, Helena i Ryszard Winiarscy, Barbara i Kazimierz Żurek.

Złote i Diamentowe GodyZłote i Diamentowe GodyZłote i Diamentowe GodyZłote i Diamentowe Gody
Złote i Diamentowe GodyZłote i Diamentowe GodyZłote i Diamentowe GodyZłote i Diamentowe Gody
Złote i Diamentowe GodyZłote i Diamentowe GodyZłote i Diamentowe GodyZłote i Diamentowe Gody
Złote i Diamentowe GodyZłote i Diamentowe GodyZłote i Diamentowe GodyZłote i Diamentowe Gody
Złote i Diamentowe GodyZłote i Diamentowe GodyZłote i Diamentowe GodyZłote i Diamentowe Gody
Złote i Diamentowe GodyZłote i Diamentowe GodyZłote i Diamentowe GodyZłote i Diamentowe Gody
Złote i Diamentowe GodyZłote i Diamentowe Gody