OBWIESZCZENIE

Burmistrz Czchowa zawiadamia:
Na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 755), Burmistrz Czchowa zawiadamia o wyłożeniu do wglądu publicznego:

„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czchów”

Powyższy dokument wyłożony jest do wglądu na okres 21 dni, tj. od 19.09.2018 r. do 11.10.2018 r.
Dokument jest dostępny na stronie internetowej pod tym linkiem (plik pdf).
Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi. Uwagi proszę składać osobiście, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czchowie w pok. nr 16, w godzinach urzędowania lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Czchowie Rynek 12, 32-860 Czchów.