b_250_0_16777215_0_0_images_2021_ekologia_ceeb.jpg

Urząd Miejski w Czchowie przypomina, że od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek złożyć  deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych (formularz A) i niemieszkalnych (formularz B). Złożenie w ubiegłych latach ankiety do Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji do systemu CEEB.

Deklaracje można złożyć:

  • w formie papierowej (wypełniony, oryginalny dokument można złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Czchowie, lub przesłać pocztą tradycyjną), lub
  • drogą elektroniczną na stronie internetowej Forma elektroniczna wymaga uwierzytelnienia tożsamości za pośrednictwem Węzła Krajowego (np. Profilem Zaufanym, eDowodem).

Formularze oraz materiały informacyjne można pobrać na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713

Wydrukowane deklaracje dostępne są również w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Czchowie.

Terminy składania deklaracji:

  • dla istniejących źródeł ciepła i spalania paliw, które zostały uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.
  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Za brak złożenia deklaracji w terminie będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Dodatkowych informacji w sprawie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czchowie, pod numerem telefonu 146621716.

ceeb