1. Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2019 rok
  Wynik głosowania
 2. Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów
  Wynik głosowania
 3. Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jurków-Równia i Szotówka, gm. Czchów"
  Wynik głosowania
 4. Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego
  Wynik głosowania
 5. Uchwała nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego
  Wynik głosowania
 6. Uchwała nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020
  Wynik głosowania
 7. Uchwała nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie
  Wynik głosowania
 8. Uchwała nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
  Wynik głosowania
 9. Uchwała nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Czchów
  Wynik głosowania
 10. Uchwała nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Czchowie na 2019 rok
  Wynik głosowania
 11. Uchwała nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czchowie na 2019 rok
  Wynik głosowania

Nagranie obrad