1. Uchwała nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2019 rok
  Wynik głosowania
 2. Uchwała nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów
  Wynik głosowania
 3. Uchwała nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego
  Wynik głosowania
 4. Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego
  Wynik głosowania
 5. Uchwała nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego
  Wynik głosowania
 6. Uchwała nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Zarządu Województwa Małopolskiego zadania zarządzania publiczną drogą wojewódzką nr 980 na odc. 010 od km 0+086,00 do km 0+297,80 w miejscowości Jurków
  Wynik głosowania
 7. Uchwała nr VII/55/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
  Wynik głosowania
 8. Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
  Wynik głosowania
 9. Uchwała nr VII/57/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/294/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Czchów
  Wynik głosowania
 10. Uchwała nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego
  Wynik głosowania
 11. Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego w części położonej w Województwie Małopolskim
  Wynik głosowania

NAGRANIE SESJI